مشاوره حقوقی وقضایی تنظیم دادخواست ولوایح بصورت اینترنتی
در سند مالکیت اموال غیر منقول صفحاتی وجود دارند که نقل وانتقالات املاک در آن صورت گرفته وثبت می شوند.

آیا تا به حال فکر کرده اید که اگر صفحه نقل وانتقالات سند مالکیت شما تمام شود چه باید کرد؟

اکنون می خواهیم به این پرسش پاسخ بدهیم:

ابتدا فرد با در دست داشتن سند مالکیت به اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک مراجعه نموده ودرخواست خود را مبنی بر دریافت واخذ سند متمم به صورت کتبی به اداره تسلیم نموده که پس از وصول درخواست در اداره ثبت و صدور دستور توسط رئیس اداره در دفتر اندیکاتور یا همان دبیرخانه ثبت می شود.

سپس متقاضی درخواست خدو را به همراه سند مالکیت بهمتصدی دفتر املاک تحویل داده و جهت پرداخت هزینه های مربوطه به حسابدازی مراجعه می کند اکنون متصدی دفتر املاک سند متمم را تحریر وبه متقاضی تحویل می دهد. البته تحویل سند متمم پس از نخ کشی وتوسط متصدی بایگانی واخذ رسید تحویل می گردد.

موفق باشید

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 18:54  توسط مرتضی  | 

روش ابطال سند مالکیت المثنی 

بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم مرداد 1389ساعت 4:26  توسط مرتضی  | 

کاداستر چیست؟

جهت استفاده بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389ساعت 18:22  توسط مرتضی  | 

جهت استفاده  بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هشتم مرداد 1389ساعت 15:39  توسط مرتضی  | 

جهت استفاده بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هشتم مرداد 1389ساعت 15:37  توسط مرتضی  | 

بخش جدید

پاسخ به سوالات ثبتی

شما می توانید در این بخش سوالات ثبتی خود را مطرح نمایید

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم مرداد 1389ساعت 17:40  توسط مرتضی  | 


نمونه اجاره نامه

لطفا بر روی ادامه مطلب کلیلک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم فروردین 1389ساعت 22:8  توسط مرتضی  | 

رأي وحدت رويه 617 ديوان عالي كشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه


بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 20:23  توسط مرتضی  | 

الزامي بودن حضور وكيل در دعاوي حقوقي و خانواده

در راستاي تلاش جهت كوتاه شدن فرايند رسيدگي و كاهش فاصله نتيجه آراء در محاكم و انجام توسعه قضاي بخصوص حمايت از مردم در طرح آن دسته از دعاوي كه از پيچيدگي برخوردار است ، بخشنامه شماره
۲۷۹۰/۸۴/۱ ـ ۷/۳/۸۴ رياست قوه قضائيه مبني بر الزامي بودن دخالت وكيل در دعاوي حقوقي از تاريخ ۱۹/۵/۸۴ در تمام حوزه‌هاي قضائي شهرستان مشهد به اجراء در مي‌آيد . لذا افرادي كه تصميم به طرح دعواي حقوقي و خانواده دارند حتماً بايد دادخواست آنها توسط وكيل تنظيم و هنگام تقديم دادخواست به دادگستري ، قرارداد وكالت ضميمه دادخواست باشد .
تذكر :
الف ) دعاوي ذيل نيازي به دخالت وكيل ندارد :
۱.        اعسار از هزينه‌هاي دادرسي و محكوم‌به
۲.        تقاضاي فروش املاك مشاع غير قابل افراز و نيز اعتراض به واحد ثبتي نسبت به افراز
۳.        كليه درخواست‌هاي امور حسبي شامل : (تقسيم تركه ، تنفيذ ، وصيت‌نامه ، نصب قيم ، ضم امين و عزل آنها ، حضانت و ملاقات اطفال ، حكم رشد ، درخواستهاي سرپرستي طفل ، گواهي حصر وراثت )
۴.        طلاق توافقي ، درخواست اجازه ازدواج بدون اذن پدر يا جد پدري
۵.        كليه دعاوي كه خواسته آن تا ده ميليون ريال مي‌باشد
۶.        كليه دعاوي مطالبه وجه تا پنج ميليون تومان
۷.        تقاضاي تخليه موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶
۸.        دستور موقت درخواست سازش و تعيين داور و درخواست تامين دليل
۹.        اعتراض به شخص ثالث به اجراي احكام مدني (مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام)
۱۰.        كليه دعاوي دولت
ب ) افرادي كه از نظر استطاعت مالي امكان انتخاب وكيل براي آنان ميسر نيست مي‌توانند به هيئت‌هايي كه در مجتمع‌هاي قضايي شهيد بهشتي و شهيد مطهري بدين منظور در نظر گرفته شده مراجعه نمايند ، در صورت اثبات عدم استطاعت به وكيل معاضدتي معرفي خواهند شد .

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 20:20  توسط مرتضی  | 

آئين‌نامه جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائيبخش دوم

بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 20:18  توسط مرتضی  |